Baldintzak

AVICeko kide bezala onartua izan nahi baduzu, zure enpresak honako baldintza hauek bete behar ditu:

  1. Indarrean dagoen legeriaren arabera sortua izatea.
  2. Jarduera nagusia ingeniaritza eta aholkularitza zerbitzuak eskaintzea izatea.
  3. Helbidea, edo egoitza iraunkor bat, Euskadiko Autonomia Elkargoan izatea.
  4. Bere jarduera Elkartearen kode deontologikora egokitzeko hitza ematea.
  5. Elkarteko organoek finkatzen dituzten ohiko eta ezohiko kuotak ordaintzeko hitza ematea.
  6. Elkarteko estatutuetan xedatzen den bezala elkarteko kide bezala onartua izatea.

Kide bezala onartua izatea edo bazkidetze-kuotei buruzko informazioa eskatu nahi baduzu, bete ezazu honako inprimaki hau.